Årsmötet 2005

Lördagen den 19 november avhölls traditionellt årsmöte i Näsbyvikens Båtsällskaps Klubbhus i Lahäll.

Ett antal glada viggenklubbare träffades för att beta av kvällens program: årsmötesförhandlingar, viggensherry, seglarmingel och fyrarättersmiddag med allsång.

Kvällen inleddes med årsmöte. Sedvanliga åresmötesförhandlingar genomfördes och punkterna på dagordningen avverkades i rask takt. En ny styrelse utsågs i vilken K-G Sabel intog posten som ordförande. Ingvar Linden och Bosse Rydh återvaldes och som nya styrelseledmöter invaldes Bengt Hansson, Lennart Larsson och Fernando Farieta. Den nya styrelsen välkomnades av mötet och kommer att konstituera sig vid sitt första styrelsemöte.

Därefter avtackades avgående styrelsemedlemmarna Annika Forsberg och Alf Bengtsson och hyllades för förtjänstfullt arbete. Alf kommer även fortsättningsvis att kvarstå som redaktör för Viggenbladet.

Nästa programpunkt var viggensherryn med vidhängande mingel och dukning.

Efter en hel del snack om både båtar och annat var det så dags för aftonens höjdpunkt: middagen, med förrätt, varmrätt, vin, ostbricka och kaffe med tårta och avec.

Middagen förflöt under allmänt gemyt, och bland annat delades årets Brohäll-pris ut till den Viggen-seglare som seglat längsta sammanlagda distans under innevarande säsong. Priset gick även detta år till Bengt Hansson, som tillryggalagt inte mindre än 1277 nautiska mil i sin båt.

Stämningen steg därefter ytterligare stadigt uppåt under resten av kvällen, glada mungipor sågs sträva alltmer upp mot takbjälkarna, vilket inte alls är att undra över med tanke på den fantastiska insats som de matansvariga gjort.

En riktig kulinarisk fulllträff alltså, även om klubbens webmaster vid intagandet av desserten - tårta med vispad grädde - möjligtvis p.g.a. intagandet av något glas vin för mycket i samband med varmrätten, fast troligare beroende på svag belysning, råkade ta miste på strössel och lösviktsthe och därvid garnerade sin tårtbit rikligt med det sistnämda. Enligt säker källa totalförstördes dock tårtbiten inte på något vis av detta, utan skänktes tvärtom en inte oangenäm pikant förnimmelse av Ceylons buskbeklädda sluttningar. Nåja, misslyckanden är uppfinningarnas moder som man ju brukar säga, och kanske kan ovan nämnda något udda kombination i framtiden komma att bli en klassiker i dessertavsnittet i de stora kokböckerna.

Ett annat uppskattat inslag blev allsången, där mötets sångsugna deltagare på ett inte oävet vis lyckades blanda dur- och molltonarter på ett sätt som inte ens någon av de stora mästarna hittills gått i land med, och vars klanger skulle göra självaste Orpheii Drängar gröna av avund. Till toner av kända melodier framsjöngs texter innehållande många av de både vedermödor och glädjeämnen som möter en seglare i allmänhet och viggenseglare i synnerhet, och fortplantade sig ut i den mörknande novembernatten.

Efter intagandet av kaffe med avec under ytterligare någon timmes glad samvaro skildes mötesdeltagarna, mätta och nöjda med kvällens begivenheter. Förste man ut genom klubbhusets ytterdörr möttes av en halv decimeters vitt snötäcke, årets första snö som obemärkt singlat ned genom luften under kvällens lopp.

Vintern hade annonserat sin ankomst och båtarna ligger tryggt i vinteride - men förhoppningsvis inte klubben.

Tack alla ni som var där och gjorde Viggendagen till en lika trevlig upplevelse som vanligt!

Se bilder här >>>