Välkommen till Viggen Klubb-shop!

Här kan Du som medlem köpa klubbens artiklar:
Klubbvimpel,Tekniska Tips, Handböcker, dekaler m. m.

Handbok K- eller A-Viggen: 60:-

Tekniska Tips komplett: 180:-
Tekniska Tips enstaka: 10:-

Klubbdekal SE-GLA-UT: 20:-

Klubbvimpel: 130:-

Broderat jackmärke: 35:-

Klubbnål: 35:-

Viggenritningar* 10-40:-

Ritningsförteckning 10:-

Klassregler 10:-

Enklast är om Du sätter in beloppet för önskade varor på VIGGENKLUBBENS POSTGIROKONTO 40 73 05 – 2 och anger namn, adress, båtnummer samt vilka varor Du vill ha.

Om du bor utanför Sverige kontaktar du din bank, anger IBAN-koden samt mottagare:

IBAN: SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS

Betalningsmottagare:

Viggenklubben
c/o Mathisson
Boda Byväg 2 B
SE-139 90 Värmdö
Sverige


Du kan även kontakta Club-Shopansvarig Ingvar Lindén Söravägen 183, 184 37 Åkersberga Tel. 08-540 685 64 / e-post: ingvarlinden@akersberga.se

*Ritningar beställs av Harald Akselsson, e-post jourtan@tele2.se.

Du erbjuds som ny medlem i Viggenklubben att köpa en klubbvimpel ur vårt Club Shop-sortiment till halva ordinarie pris.
Du behöver endast betala 65:- kr (ordinarie pris är 130 kr).
Erbjudandet gäller under 6 månader från det att medlemskapet registrerats.