Du som redan har en Viggen men inte är medlem ännu!

Få ut ännu mer av Ditt båtliv genom att bli medlem!
Dra nytta av de erfarenheter och kunskaper som Viggenseglare samlat under mer än trettio år och tusentals sjömil. Till det kommer gemenskapen i ett gäng med unik sammanhållning där också Du är välkommen.

Ladda hem en folder om klubbens verksamhet! (pdf 1,17 Mb)

I ViggenBladet, som Du får som medlem, besvarar klubbens Tekniska Kommitte - TK allehanda medlemsfrågor som hur man ytbehandlar gamla ruffluckor, monterar ny logg och renoverar vattenpumpen, eller vad du nu vill fråga om.

TK - består av ett gäng entusiastiska personer som är skickliga på olika delar av båtens funktioner. Tillsammans utgör de en enastående kunskapskälla för oss medlemmar. TK sammanträder varje månad och på dagordningen brukar 10-15 olika frågor behandlas rörande Viggens underhåll och bevarande.
TK producerar dessutom klubbens Tekniska Tips som nu är uppe i omkring 150 st.

Ladda hem en innehållsförteckning över Tekniska Tips! (pdf 28 Kb)

Du som ännu inte har en Viggen!

Börja med att gå med i klubben!

På Medlemsmarknaden i ViggenBladet hittar Du kanske drömbåten. Du kan också kontakta redaktören och själv annonsera gratis.

Medlem blir Du genom att betala in årsavgiften för 2010, 175:-, till Viggenklubbens PlusGiro-konto 40 73 05-2

Om du bor utanför Sverige kontaktar du din bank, anger IBAN-koden samt mottagare:

IBAN: SE62 9500 0099 6034 0407 3052, BIC NDEASESS

Betalningsmottagare:

Viggenklubben
c/o Mathisson
Boda Byväg 2 B
SE-139 90 Värmdö
Sverige

Du erbjuds som ny medlem i Viggenklubben att köpa en klubbvimpel ur vårt Club Shop-sortiment till halva ordinarie priset.
Du behöver endast betala 65 kr i stället för ordinarie priset 130 kr...
Sätt in beloppet på VIGGENKLUBBENS PlusGiro-konto 40 73 05-2, så sänder Club-Shop Din vimpel per brev.

Erbjudandet gäller under 6 månader från det att medlemskapet registrerats.

Vill du veta mer? Bli då medlem i Viggenklubben!