Riggträffen den 3 maj

Ett 15-tal intresserade hade samlats i den gråmulna majkvällen vid bryggan nedanför Mårten Triewalds malmgård på Kungsholmen, för att få en genomgång av hur man gör en god grundinställning av riggen på sin Viggenbåt.

Tekniska kommittens Harald Akselsson delade generöst med sig av sina rikliga kunskaper, och vi fick en grundlig lektion t.ex. i hur man förbereder sig inför av- & påmastning, samt hur man enklast och säkrast genomför desamma.

Sjöscoutkåren S:t Göran, som använder malmgården som sin scoutvilla, ställde vällvilligt upp med en Viggenbåt, så att Harald hade ett demonstrationsobjekt att utöva den praktiska tillämpningen på.

Andra ämnen som gicks igenom var bl.a. kontroll och skötsel av rigg och mast i samband med vinterförvaring och vårrustning, vett och etikett vid mastkranen, hur man mäter vant- & stagspänning m.m.

En del nyttiga tips och varningar delades också ut både av Harald och av de övriga närvarande. Bl.a. fick vi oss till livs ett varnande exempel på hur det kan gå om man glömmer att låsa vantskruvarna...

/Kjell Eriksson