Viggenseglare!

Med ett nödrop lyckades klubben få ihop en styrelse för det innevarande verksamhetsåret.

Man kan säga att klubben f n ”lever på nåder”. Det är en kymig känsla, och vetskapen att det bristande intresset för ideellt föreningsliv tycks vara en allmän trend i dagens samhälle gör inte saken bättre.

Det konstiga i sammanhanget är, att vi som jobbar i klubben ändå uppfattar att det vi gör för medlemmarna är uppskattat. Må så vara att många av de träffar och studiebesök som arrangeras är klent besökta, men den typen av aktiviteter är kanske ”fel fokus” nu, som trenduttrycket för dagen lyder.

Vad som däremot är av ganska oförminskat intresse är klubbens samlade kunskap om och erfarenhet av Viggen. Det framgår av alla telefonsamtal och mail som vi får, och likaså av antal besök på hemsidan och de frågor som ställs på Viggen-Forum. Det finns alltså fortsatt stort intresse för Viggen. Det paradoxala är att så få är villiga att ge något tillbaka för det stöd som klubben kan ge. Många väljer att inte ens bli medlem i klubben, men drar sig inte för att utnyttja klubbens fördelar.

Vi är ändå tacksamma för att det finns en lojal skara som väljer att vara medlem, och därigenom bidra till att klubben kan hållas vid liv. Den övervägande delen av medlemsavgifterna går till ViggenBladet, klubbens verkliga livsnerv. Resten för att täcka omkostnader, främst för träffar och deltagande i båtmässan. Några arvoden till ledamöter utgår inte!

Men det räcker inte med att vi får in medlemsavgifter som täcker de nämnda kostnaderna: Ett antal personer måste offra lite av sin fritid genom att ställa upp främst i styrelse och redaktion ”för att göra jobbet”. Annars går det inte. Därutöver behövs regionala ombud i olika landsändar för att i möjlig mån mildra nackdelen av att styrelse och redaktion av praktiska skäl måste vara lokalt koncentrerade.

Dessutom behövs en teknisk kommitté som vårdar och utvecklar det tekniska arvet. Det gäller inte ”livstidskontrakt” för dessa insatser, även om det för vissa ledamöter faktiskt har blivit ett decennium eller två. Men ett par år per person skulle göra det fullt möjligt att få det hela att gå runt, med kontrollerad omsättning och kontinuitet. Och det är ett kul jobb, som ger väldigt, väldigt mycket tillbaka genom alla kontakter med entusiastiska och tacksamma Viggen-ägare.

Nu står vi alltså inför hotet att behöva lägga ned verksamheten, eftersom valberedningen inte lyckas hitta villiga kandidater till de nödvändiga posterna. Vi måste därför på nytt till medlemmarna, för att inte säga alla Viggen-seglare, ställa de enkla frågor som vi egentligen tycker oss veta svaren på:

• Tycker Du att det är bra att på ett enkelt sätt kunna komma i kontakt med andra Viggen-seglare för att lära Dig mer om båten och hur man får ut mest av den? Det behöver inte vara formell kappsegling. Att segla tillsammans med jämbördiga båtar är bästa seglarskolan.

• Tycker Du att det är bra och tryggt att kunna rådfråga en ideell organisation som samlar på sig all tillgänglig information om just Din båttyp, i stället för att behöva vända sig till ett kommersiellt varv som troligen har begränsad erfarenhet av Din båttyps egenheter?

• Tycker Du att det är roligt att läsa om andra seglares erfarenheter av och tips om just Din båttyp?

Det räcker egentligen att Du tycker Dig kunna svara ”ja” på någon av dessa frågor för att Du indirekt också har svarat ”ja” på frågan: Har Viggenklubben en funktion att fylla? Om svaret är ”ja”, så borde det rimligen också finnas så pass många Viggen-ägare som är villiga att bidra med lite mer än medlemsavgiften, d v s lite av sin fritid, för att vi ska kunna bemanna nödvändiga poster i klubben.

Frågan är bara var Ni finns! Det har producerats ca 1380 Viggen, varav några med säkerhet har exporterats. Merparten torde ändå finnas inom Sverige.

Seglar Du Viggen, gör då slag i saken och gå med i klubben! Och har Du möjlighet att bidra med funktion i styrelse, redaktion eller Teknisk Kommitté, hör då också av Dig till valberedningen, som Du hittar på annan plats på hemsidan! Till sist: Om Viggenklubben dör försvinner även den hemsida Du just nu läser. Något att tänka på.

Harald Akselsson