Årsmötet 2004

Ännu en viggendag är passerad och den var precis som vanligt jättetrevlig – synd bara att vi i år var ännu färre än förra året. Men – 2003 konstaterade vi att det är attityden som är viktigast och det gällde även årets upplaga.

Viggendagen började med årsmötesförhandlingar. Den stora frågan inför mötet var om vi skulle få ihop en styrelse eller om klubben skulle läggas ned. Styrelsen hade försökt att gardera genom ett förslag till stadgeändring där minimiantalet ledamöter dragits ned till fyra mot tidigare fem. Den stadgeändringen godkändes men klubben kommer även 2005 ha fem styrelseledamöter. Genom att undertecknad till slut ställde upp till omval bestämde sig redaktören för att han lika gärna kunde vara kvar ett år till (för nya medlemmar kan meddelas att jag och redaktören är ett par sedan 20 år så att ni inte börjar undra).

Resten av styrelsen kommer att bestå av Ingvar Lindén och K-G Sabel som båda ställt upp till omval och Bosse Rydh som ställde upp till nyval. I övrigt diskuterades om hur en eventuell nedläggning av klubben skulle kunna genomföras under ordnade former för till november 2005 står vi sannolikt inför samma problem som tidigare med att hitta medlemmar som vill engagera sig och det finns idag inget i våra stadgar som till exempel beskriver vad som ska hända med klubbens tillgångar vid en upplösning.

Efter årsmötet var det dags för sherry, dukning till middagen och allmänt mingel. En fyrarättersmiddag avåts under sång och glam. Vi hade i år glädjen att ha vår nya webmaster Kjell Eriksson med som sånganförare med gitarren ständigt beredd.

Tack alla som var med och gjorde Viggendagen lika trevlig som vanligt!

Annika

Se bilder här >>>